Lokalita

Nové Dvory se nachází na území dvou pražských městských částí Prahy 4 a Prahy 12. Lokalita je výjimečná tím, že zde hl. m. Praha vlastní rozsáhlé nevyužívané pozemky, které může zhodnotit výstavbou nové čtvrti. Impulsem pro proměnu celé oblasti je linka metra D, která by měla vzniknout do roku 2028. S ohledem na výstavbu nové stanice metra se Praha po dohodě s oběma městskými částmi a Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozhodla zahájit transformaci celého území. V současné době je zpracována urbanistická studie, která byla projednána s veřejností a která definuje skladbu budoucí čtvrti.

Jádro rozvojového území o celkové rozloze 22 hektarů tvoří prostor křižovatky ulic Štúrova, V Štíhlách, Durychova a Libušská. Území je obklopené rezidenční zástavbou (Kolonie Tempo, U Libuše a modernistickými sídlišti Kamýk, Krč a Libuš) a rekreační zelení v podobě Jalodvorské louky, Krčského lesa a lesa Kamýk.

V současné době žije ve spádové oblasti do 1 kilometru cca 24 000 obyvatel. Díky nové městské výstavbě na Nových Dvorech se počet obyvatel celkově navýší o cca 5 000 osob. Součástí transformace Nových Dvorů je proto také výstavba kompletní občanské vybavenosti (vzdělávacích, komunitních a sportovních zařízení, prostoru pro maloobchod a služby) a posílení městské hromadné dopravy (kromě již zmíněné zastávky metra linky D další autobusové a tramvajové zastávky).