Jalový Dvůr

Městské nájemní bydlení v Praze 4

Bytový soubor Jalový Dvůr je prvním projektem plánované městské výstavby na Nových Dvorech v Praze 4. Impulsem proměny celé této oblasti je výstavba nové stanice metra linky D, okolo které vznikne nové pulsující centrum. Jeho součástí bude také Jalový Dvůr, který připravujeme na městských pozemcích mezi ulicemi Libušská a Kunratická.

Projekt Pražské developerské společnosti pro hl. m. Prahu a městské části Praha 4 a 12.

Byt
40
bytů
1-2
komerční jednotky
Budova

Harmonogram projektu

V současné době probíhá veřejné zadávací řízení, z něhož vzejde architekt/projektant, který vytvoří architektonický návrh s důrazem na hospodárnost, architektonickou kvalitu a dlouhodobou udržitelnost.

2020
Podzim 2020
Předání pozemku do správy Pražské developerské společnosti
Podzim 2020 – Léto 2021
Prověření pozemku, příprava zadání
2021
6/2021
Schválení nastavení 1. fáze projektu Investičním expertním výborem
9/2021
Schválení nastavení projektu Radou hlavního města Prahy
2022
2 - 6/2022
Zadávací řízení na výběr zpracovatele architektonického návrhu a projektové dokumentace
Projektová dokumentace
Získání územního rozhodnutí
Získání stavebního povolení
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
Stavební realizace
Realizovaná stavba
Uvedení stavby do provozu

Aktuality a tiskové zprávy