O projektu Jalový Dvůr

Městský development na Nových Dvorech

Bytový soubor Jalový Dvůr je prvním projektem plánované městské výstavby na Nových Dvorech v Praze 4. Impulsem proměny celé této oblasti je výstavba nové stanice metra linky D, okolo které vznikne nové pulsující centrum. Jeho součástí bude také Jalový Dvůr, který připravujeme na městských pozemcích mezi ulicemi Libušská a Kunratická.

Projekt Jalový Dvůr
Nové Dvory
Územní studie Nové Dvory, Unit architekti, zdroj: Hlavní město Praha /Útvar rozvoje města

Nájemní bydlení pro rodiny s dětmi

V návrhu plně respektujeme rezidenční charakter staré Libuše a vhodně ji doplňujeme o výstavbu řadových domků a nízkopodlažního městského bydlení. Vzhledem k charakteru projektu jej budou využívat především rodiny s dětmi. Inspirovali jsme se zejména v Nizozemí a v Anglii.

Občanská vybavenost

Součástí nové výstavby na Nových Dvorech bude také kompletní občanská vybavenost v podobě komerčních prostor pro obchody a služby, školky a základní školy, komunitního a kulturního centra a řady sportovních zařízení.

Nové Dvory
Územní studie Nové Dvory, Unit architekti, zdroj: Hlavní město Praha /Útvar rozvoje města
Dopravní dostupnost

Dopravní dostupnost

Jalový Dvůr bude dobře dopravně dostupný městskou hromadnou dopravou. Kromě nové linky metra D plánujeme v lokalitě vybudovat několik tramvajových a autobusových zastávek.

Ekologie

V rámci projektu PDS použije materiály šetrné k životnímu prostředí a splňující požadavky cirkulární ekonomiky, umožní šetření s vodou (využíváním děšťové vody) a úspory energií (vhodnou orientací budovy, instalací tepelných čerpadel či umístěním fotovoltaických panelů). PDS také podrobně prověřovala optimální stavební a konstrukční řešení pro další postup a pokračování v podrobné projekční fázi. V návrzích projektu klademe velký důraz na příjemná veřejná prostranství a jejich propojení s budoucími sportovišti, základní školou a parkem, dnešní Jalodvorskou loukou.

Nové Dvory
Cedule Jalodvorská

Aktuálně

V roce 2023 probíhala intenzivní projektová příprava a v roce 2024 bude zahájen povolovací proces v případě optimálního průběhu s předpokladem získání potřebných povolení za začátku roku 2025.