Nové Dvory, rezidenční čtvrť u stejnojmenné stanice metra, jejímž investorem je město

Nové Dvory, rezidenční čtvrť u stejnojmenné stanice metra, jejímž investorem je město

Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. Okolo nové stanice metra Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novým náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor plný zeleně. V rámci řešení nově vytvářeného území je kladen velký důraz na inovativní energetická řešení včetně nejmodernějších přístupů k tvorbě tzv. modrozelené infrastruktury. Rozvoj Nových Dvorů iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím svých organizací Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) a Pražské developerské společnosti (PDS) a ve spolupráci s Dopravním podnikem (DPP) a Městskými částmi Praha 4 a Praha 12.        

„V návaznosti na vybudování nové stanice metra jsme se rozhodli zhodnotit městské pozemky v jejím bezprostředním okolí a postavit zde novou městskou čtvrť. Bude mít především rezidenční charakter a pro její nové obyvatele vybudujeme veškerou potřebnou infrastrukturu. Po změně územního plánu bude možné na Nových Dvorech postavit 1.600 – 2.000 bytů, které využijeme například i pro matky samoživitelky. Výstavba celé čtvrti bude probíhat v etapách a zabere deset let,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Územní studie Nových Dvorů
Studio Unit architekti vytvořilo pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy územní studii celého transformačního území, která byla projednána se zástupci Městské části Praha 4 a Praha 12 a formou participace s veřejností. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je koncepčním východiskem pro přípravu jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností a rozmanitého města plného zeleně.

Rozvoj budoucích stanic okolí metra D je pro Prahu zásadní. Podobně jako na Libuši a v Krči vznikne na Nových Dvorech nová soběstačná čtvrť pro 5.000 lidí, kam mimo metra povede také tramvaj. Celá studie je podporována městskými částmi i místními obyvateli, jejichž připomínky jsou ve ní zohledněny,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová městská čtvrť Nové Dvory  
„Na 15 hektarech městských pozemků, které byly PDS svěřeny k hospodaření, postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m2 HPP (hrubých podlahových ploch) zejména pro městské nájemní byty a také cca 130.000 m2 pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, které přinesou až 5.000 nových pracovních míst, a mateřskou a základní školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně. Předpokládáme, že celek by mohl být dokončen v horizontu 10 až 15 let,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.

Přílohy:
1x Situační mapka transformačního území Nové Dvory, zdroj: PDS

2x Územní studie Nové Dvory, Unit architekti, zdroj: Hlavní město Praha /Útvar rozvoje města
https://www.praha.eu/public/87/8f/2d/3391798_1205354_US_NoveDvory_navrhKProjednani.zip