PDS vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele architektonického návrhu bytového souboru Jalový Dvůr v lokalitě Nové Dvory, Praha 4

Projekt nájemního bydlení je součástí připravované proměny území v pulsující centrum, které vznikne okolo stanice linky metra D.

Projekt nájemního bydlení je součástí připravované proměny území v pulsující centrum, které vznikne okolo stanice linky metra D.

Jedním z největších rozvojových území hl. m. Prahy, na nichž Pražská developerská společnost (PDS) připravuje projekty městského nájemního bydlení, jsou Nové Dvory na Praze 4. Impulsem proměny celé této oblasti je výstavba nové stanice metra linky D, okolo které vznikne nové pulsující centrum. Jeho součástí bude bytový soubor Jalový dvůr, který PDS připravuje na pozemcích mezi ulicemi Libušská a Kunratická. Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. V rámci vypisovaného výběrového řízení PDS hledá zpracovatele architektonického návrhu městské bytové výstavby. Kompletní dokumentace otevřeného zadávacího řízení je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně. Nabídky je možné podávat do 7. dubna 2022 do 12 hodin.      

Pozemky, které hl. m. Praha v lokalitě Nové Dvory vlastní, umožňují vybudovat nejen novou stanici metra D, ale také nové lokální centrum. Plně respektujeme rezidenční charakter této lokality a vhodně ji doplníme o výstavbu městského bydlení a veškeré občanské vybavenosti (obchody, služby, školku a základní školu, kulturní a sportovní zařízení), která bude šetrná k životnímu prostředí. Velký důraz klademe na příjemná veřejná prostranství a jejich propojení s budoucími sportovišti a parkem, dnešní Jalodvorskou loukou. Jsem rád, že tuto vizi rozvoje Nových Dvorů sdílí také naši partneři na Městské části Praha 4,“ uvádí Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.       

První fáze projektu Jalový dvůr se chystá na pozemcích 3129/1, 3129/2 a 3129/3 v katastrálním území Praha – Krč. Projekt se bude skládat z nízkopodlažních řadových domků, bytových domů nebo jejich kombinace a přirozeně naváže na již existující okolní bytovou zástavbu.

Městské nájemní byty budou určeny především pro preferované profese, které zajišťují chod a služby města. Představte si zdravotní sestry, řidiče pražské MHD, učitele, policisty, pracovníky technických služeb,“ upřesňuje Petr Hlaváček.

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii zadávacího řízení jsou zkušenosti realizačního týmu, jejich ocenění v architektonických soutěžích a nabídková cena.

„Vybraný architekt bude mít důležitý úkol naplnit strategické cíle PDS tj. navrhnout a provést všechny činnosti vedoucí k rychlému získání stavebního povolení formou odborného integrovaného a holistického návrhu projektu. A dále zohlednit efektivní využití pozemku a samotné stavby, minimalizaci provozních nákladů a nákladů na údržbu. Také použít materiály šetrné k životnímu prostředí a splňující požadavky tzv. cirkulární ekonomiky, umožnit šetření vodou (práci s dešťovou vodou a využití tzv. šedé odpadní vody) a úspory energií (vhodnou orientací budovy, instalací tepelných čerpadel či umístěním fotovoltaických panelů). Cílem je, aby výstavba přispěla k plnění klimatického závazku HMP a splnila současné legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tzv. NEZB.“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.      

Příloha:
1x schematická mapka Nových Dvorů s pozemky určenými pro Jalový dvůr, © PDS
1x objemové ověření zástavby Jalový dvůr, © PDS